Calendari    CALENDARI DE TREBALL DE RECERCA                                                         2019-20Març 2019

     El tutor/a del grup explica les característiques del treball de recerca.
     Es reparteixen els temes proposats pels departaments.
    Es passa una enquesta respecte a la tria del treball de recerca

Abril
Maig 2019

     S’adjudica el treball de recerca i el tutor/a corresponent.
     El procés d’elaboració del treball de recerca es recull
      en un dossier que pot trobar-se a la web de l’institut.
     Primera entrevista amb el tutor/a assignat.
     Es concreta l’àmbit del tema.

Juny 2019


     Última entrevista amb el tutor/a abans de les vacances i planificació del treball durant l’estiu.

Setembre 2019


     Es reprenen les entrevistes amb el tutor/a

Octubre
Novembre 2019

     Elaboració i seguiment del treball en contacte amb
      el tutor/a.


Desembre 2019


     9-12-2019 Lliurament de l’esborrany
     20-12-2019 (13:00h) Últim dia de lliurament del treball al tutor/a: original, una còpia en paper que pot ser a dues cares i un llapis de memòria. En cas de no trobar el tutor/a s’ha de lliurar el treball a la direcció del centre (abans de les 13:00)


Gener 2020

   El treball original romandrà al centre i se’n retornarà la còpia.
     Lectura dels treballs per part dels membres del tribunal.
     Preparació del guió de l’exposició oral
     Exposició oral del treball de recerca.

Febrer  2020

     Qualificació del treball.
     Lliurament de notes. Reclamacions (el dia de lliurament de notes i l’endemà).
Maig  2020
     2a convocatòria (Avaluació final)
 Juny  2020
     Avaluació extraordinària

Entrades populars d'aquest blog

Abstract

Introducció

Objectius