Entrades

Enquesta amb contacte personal

Imatges

Enquesta per correu postal

Imatges

Enquesta per correu electrònic

Imatges

Enquesta on-line

Imatges

Enquesta telefònica

Imatges

Tècniques d'aplicació d'una enquesta

Imatges
Clica els requadres per saber els aventatges i inconvenients de cada una de les tècniques:

Abstract

L' Abstract  és un breu resum que representa de manera objectiva i concisa el contingut d'un treball. Permet que qui el llegeixi es faci una idea clara sobre què s'investiga, quina ha estat la hipòtesi, la metodologia  i els resultats i conclusions de la recerca.  L' Abstract   ha d'anar al començament del treball però sempre es redacta quan ja s'ha finalitzat el treball de recerca i no pot superar les 150 paraules. S'ha de redactar en tres llengües: ·           Català  ·           Castellà  ·           Anglès o francès       Podeu clicar el següents enllaços per consultar com s'ha de redactar i triar quin model d'abstract és el més adequat pel vostre treball:                                       ¿Cómo hacer un abstract?                                        Tipus d'abstract (UAB)