Entrades

Enquesta amb contacte personal

Imatge

Enquesta per correu postal

Imatge

Enquesta per correu electrònic

Imatge

Enquesta on-line

Imatge

Enquesta telefònica

Imatge

Tècniques d'aplicació d'una enquesta

Imatge
Clica els requadres per saber els aventatges i inconvenients de cada una de les tècniques:Abstract

L' Abstract és un breu resum que representa de manera objectiva i concisa el contingut d'un treball. Permet que qui el llegeixi es faci una idea clara sobre què s'investiga, quina ha estat la hipòtesi, la metodologia  i els resultats i conclusions de la recerca. 
L' Abstract  ha d'anar al començament del treball però sempre es redacta quan ja s'ha finalitzat el treball de recerca i no pot superar les 150 paraules. S'ha de redactar en tres llengües:
·Català  ·Castellà  ·Anglès o francès