Abstract

L' Abstract és un breu resum que representa de manera objectiva i concisa el contingut d'un treball. Permet que qui el llegeixi es faci una idea clara sobre què s'investiga, quina ha estat la hipòtesi, la metodologia  i els resultats i conclusions de la recerca. 

L' Abstract  ha d'anar al començament del treball però sempre es redacta quan ja s'ha finalitzat el treball de recerca i no pot superar les 150 paraules. S'ha de redactar en tres llengües:

·          Català 
·          Castellà 
·          Anglès o francès


  •       Podeu clicar el següents enllaços per consultar com s'ha de redactar i triar quin model d'abstract és el més adequat pel vostre treball:

                                      ¿Cómo hacer un abstract?

                                       Tipus d'abstract (UAB)