Per on començo?


El primer que hauries de fer és establir uns OBJECTIUS i una METODOLOGIA per tal d'aconseguir-los.

Parlem una mica de com heu d’organitzar la feina; la primera paraula seria mètode, que vol dir simplement ordre, organització d’una sèrie d’accions per tal d’assolir un objectiu. Actuar amb mètode equival, doncs, a fer-ho ordenadament, a tenir ben clar on volem arribar, quins són els passos que donarem i com ho farem. És la idea fonamental sobre la qual es basa tot el procés.

També es pot dir, com a principi general, que cada treball té el seu mètode, les seves fórmules d’organització, la seva orientació singular. No hi ha un sistema o metodologia estàndard, un procediment vàlid per qualsevol tipus d’investigació, una “fórmula universal”, si no és el fet de buscar l’especificitat més adequada a cada situació.

També t’ha de quedar clar que el camí previst moltes vegades s’haurà de modificar, amb més o menys intensitat, i reorientar de manera raonada cap a d’altres direccions. És molt difícil, per no dir impossible, que les previsions inicials (materialitzades en un primer guió) es compleixin sistemàticament una darrera l’altra sense cap alteració.

Saber adaptar-se a les noves circumstàncies, la capacitat de replantejar les situacions imprevistes i ser capaç de reestructurar, com a conseqüència lògica, el treball propi és un dels reptes que s’han d’afrontar. S’ha de tenir clar que el mètode no es pot considerar sinònim de rigidesa ni de criteri d’obcecació.


Finalment, és possible que els resultats que obtinguis en la teva recerca no siguin els que esperaves. En aquest cas, cal discutir en el propi treball si el mètode utilitzat era prou fiable, si hi pot haver alguna altra font d'errors o si, senzillament, hem de modificar les nostres hipòtesis inicials. El que NO s’ha de fer mai és falsejar o maquillar els resultats; fer-ho seria un frau i, quan es descobrís, ens desacreditaria totalment.