Estructura del treball

El treball ha de tenir aquestes parts: