Estructura del treball

El treball ha de tenir aquestes parts:Entrades populars d'aquest blog

Abstract

Introducció

Bibliografia, webgrafia i fonts d'informació