Què és el treball de recerca?El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:

  • És una petita investigació. 
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a. 
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral. 


Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.

Tipus de treballs

El que entenem per treball de recerca pot ser:

  • Un treball bibliogràfic o de compilació és el resultat d’haver revisat la variada bibliografia publicada sobre un tema de coneixement i interrelacionar-la de manera que el resultat sigui una visió general o concreta del tema escollit.
  • Un treball d’investigació pretén ser una investigació original sobre un tema, és a dir, descobrir-ne alguna cosa nova. 
  • Un projecte tecnològic és la construcció o disseny d’un objecte, d'una aplicació, d'una instal·lació, d'un programa informàtic, d'una maqueta o d'un muntatge per tal de donar solució a una determinada necessitat. 
  •  Un treball de creació tindria com objectiu final l’elaboració d’un text literari, un audiovisual, uns dibuixos, il·lustracions, ... i aniria acompanyat del treball previ i/o paral·lel de reflexió i documentació sobre el tema

Aquí tens l'enllaç on pots consultar el fullet informatiu que publica la Generalitat: