Vull fer una enquesta (en construcció)
1. Què és una enquesta?
a)Què és una enquesta? Confusions habituals
b) Finalitats d'una enquesta. Alternatives

2. A qui apliquem l'enquesta?
a) Població i mostra
b)Grandària de la mostra. Error mostral
c) Selecció de la mostra

3. Mitjançant quina eina obtenim la informació?


- Tècniques d'aplicació d'una enquesta