Bibliografia, webgrafia i fonts d'informació

Quan es tracta d’escollir el tema de recerca, hem de pensar que és difícil aconseguir-ne un de radicalment inèdit; és molt probable que hi hagi un material escrit previ que, d’una forma més o menys directa, més o menys intensa o profunda, hagi tractat qüestions relatives al camí temàtic escollit.

Per tal que siguin rigorosos, els treballs científics han de citar tota la informació rellevant que no sigui original d’aquell treball, tant el material bibliogràfic (llibres, revistes), com el cartogràfic, vídeos, CD-ROM, l’obtingut per internet i les fonts orals. Pel que fa a internet, s'ha de tenir en compte que moltes fonts electròniques poden desaparèixer. Per aquesta raó, convé citar, sobretot, aquelles pàgines web signades. També és bo imprimir o desar el document consultat per tal d’acreditar que es tracta d’una font autèntica. Sobretot, rebutja informació de la qual no tinguis clara la font.


Us proposem l’estil APA (American Psychological Associaton), que fan servir la majoria d’universitats.


Citacions dins del text

Dins el text, les citacions s’introdueixen amb autor i any, de manera que quedi clar d’on prové aquella idea o dada. A l’apartat de bibliografia es posa la referència completa per tal que el  lector pugui trobar el treball citat. 

Segueix el format següent:

•  Quan el treball és d’un sol autor, se cita l’autor i l’any: 
(Smith, 1965
•  Quan són dos autors, els dos autors i l’any:
(Smith i Wenson, 1987)
•  Quan són més de dos autors, se cita només el primer i s’afegeix et al.  (=  et alli,  “i
altres” en llatí):
(Smith et al., 1972)

Procura introduir les cites de manera natural dins el text, seguint el redactat, no acumulades al final de les frases. Fixa’t que segons el redactat, en parèntesi s’hi posa l’autor i l’any, o només l’any:

Tal com proposa Allen (1997), ...
...tenen una edat corresponent a 25 ka BP (Lowe & Walker, 1997).
que segons Chorley et al. (1984), ...
Willis & Bennett (1994) consideren que....

Si se cita textualment, es posa la pàgina.

Williams afirma que "en comparar els desordres de la personalitat s'ha de tenir en compte l'edat del pacient" (Williams,1995, p. 45)

           
           Citacions en l’apartat de bibliografia 

S’han d’incloure les referències bibliogràfiques completes per tal que el lector pugui trobar el treball citat.  Algunes recomanacions generals són:

•  Utilitza el terme Bibliografia com a títol si només has consultat material en suport paper bé siguin llibres, revistes o mapes.

•  Utilitza el títol, Referències o Fonts d’informació si has consultat, a més, altres fonts d’informació. En aquest cas, especifica el suport en què es troben. 

•  Les referències han de ser completes: autor, any, títol, revista o llibre i pàgines. Posa el nom de la revista complet, sense abreujar.

•  Ordena les referències alfabèticament pel primer autor. Quan citis diversos treballs d’un mateix autor, s’ordenen cronològicament, primer els treballs que signa sol, ordenats de més antic a més modern, i després els que té amb altres autors, ordenats alfabèticament pel segon autor, i cronològicament, si es repeteixen els autors.
Llibres

Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable. (any). Títol (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial.
Pujol, J. M., i Solà, J. (1995). Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (3a ed.). Barcelona: Columna.
CRDOQ Priorat. (2011) Priorat, Denominació d’Origen Qualificada. Torroja del Priorat
Lorenzo, Pedro, et al. (1999). Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación. Madrid: Editorial Médica.
TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la información: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. (2000). Barcelona.
Alberich, Joan; Ros, Montserrat (1993). La transcripció dels noms propis grecs i llatins. Barcelona: Enciclopèdia Catalana ("Biblioteca Universitària", 13)

Publicacions
           
      Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable. (Any). Títol publicació.       Editorial. Lloc publicació
      Òmnium Cultural.(2006). Escola Catalana. núm. 435. Òmnium. Àrea      d’Educació i Formació. Barcelona
      Cognoms, Nom o nom de l’entitat responsable . (Any). Títol de         l'article. Títol de la revista (en cursiva), número X, pàg. X. Lloc de     publicació

            MOLIST, Mercè. (2006). La blocosfera catalana. Coneixement i Societat .          núm. 10,  28-55.  Barcelona

 

Articles de revistes electròniques

            Autor de l’article, títol i subtítol de l’article, títol i subtítol de la revista,        número de la publicació, data de publicació, DOI o URL (si l'article té DOI           cal posar-lo, en cas de no tenir-ne es posarà l'adreça URL)

            Bustelo Ruesta, C., i García-Morales Huidobro, E. (2000). La consultoría en        organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-         10.       Recuperat 12 desembre 2000,             a http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163

Si la cita acaba amb un número doi o una adreça url, no poseu punt al final.

 

Pàgines web
             Autor (si hi consta), títol i subtítol, adreça URL, data d’edició i/o consulta (recomanat).

            L’Amic de Paper (2005). Servei de biblioteques escolars. Recuperat 4 de maig   de 2007,des de http://www.amicdepaper.org/.
Pel·lícules, vídeos i DVD
 Cognom productor, N. (productor), i Cognom director, N. (dir.). (any). Títol en cursiva [Tipus: Pel·lícula, Sèrie televisió, etc.]. País: Nom productora.

Kramer, Stanley (dir.). (2001). Guess who's coming to dinner [Pel·lícula cinematogràfica]. EUA: Columbia Tristar Home Entertainment.