Portada

La  portada  ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera del treball) i ha de contenir la informació següent:
·         Títol
·         Autor/a (grup de classe)
·         Tutor/-a del treball
·         Data de presentació