Objectius

Cal especificar els objectius, és a dir, descompondre el tema o problema general en tres o quatre aspectes concrets. Els objectius s’indiquen amb frases que comencin amb un verb com ara: conèixer, saber, comprendre, analitzar, informar-me, buscar, o similars. Per exemple, per abordar el problema del racisme a l’institut podríem establir els objectius següents: conèixer l’opinió de l'alumnat i el professorat sobre la presència d’immigrants a l’institut, conèixer els llocs de procedència dels immigrants que hi ha a l’institut, detectar actituds i conductes racistes dins de l’aula i fora de l’aula (pati, esports, etc.)...

Exemples de redacció d'objectius que us poden orientar:

                                                             Aportar dades objectives en relació a...

                                    Estudiar (el comportament, l’efectivitat, la relació...)

                                       Observar…

                                       Comparar…

                                       Analitzar…

                                       Calcular…

                                       Dissenyar (maquetes, mecanismos de mesura, estratègies…) 

                                       Crear…